Repàs és reforçar els continguts d'aquelles assignatures dels cicles formatius de Primària, ESO, Batxillerat i Mòduls, en les quals els alumnes presenten una major dificultat.

En ocasions els alumnes es troben sense saber com resoldre els seus dubtes acadèmics; això comporta, en la majoria de les vegades, a perdre el seu interès per l'estudi i per aprendre.

Per això, en erudio entenem repàs com un reforç escolar, com una eina de motivació per als nostres alumnes. Per això també, de forma individual,intentem arribar allí on el nivell de l'escola els exigeix i per si sols no arriben.Cada alumne és diferent, cadascun d'ells té necessitats pedagògiques distintes, motivacions i aptituds personals que els distingeixen.

Per a nosaltres, cada alumne és únic.