Per aprendre un idioma estranger no només es requereix del desenvolupament de les habilitats bàsiques (lectura, escriptura, escolta i parla) sinó també d'algunes subhabilitats que van entrellaçades amb les activitats a classe.

En erudio oferim cursos d'anglès basats en aquestes habilitats bàsiques dutes a terme a través de diferents materials i activitats.

Les nostres classes estan obertes a tots els nivells. Nens a partir dels vuit anys, joves i adults estan inclosos en el nostre programa d'estudis.
Learning a foreign language not only requires the development of the basic skills (reading, writing, listening an speaking) but also some subskills which are interwoven with the activities in class.

In erudio we offer english courses based on those basic skills developed throughout different communicative material and activities.

Our classes are open to all levels. Children from eight years old, young learners and adult people are included in our syllabus.